Αρχική ΣελίδαH Εκδήλωση ΣΕΒΤ-ΕΤΠ FOOD for LIFE

Εκδήλωση ΣΕΒΤ-ΕΤΠ FOOD for LIFE

Εκδήλωση ΣΕΒΤ-ΕΤΠ FOOD for LIFE

«Έρευνα & Καινοτομία: Πυλώνες Ανάπτυξης της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων»

Ο ΣΕΒΤ και η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα συνδιοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα «Έρευνα & Καινοτομία: Πυλώνες Ανάπτυξης της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων», την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019, στην Αθήνα. Στόχος ήταν να προβληθεί η σημασία της έρευνας και της καινοτομίας για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων του κλάδου των τροφίμων.

Στην πρώτη ενότητα της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΤ, κ. Ε. Καλούσης, αναφέρθηκε στις τάσεις, τις προκλήσεις και τις προοπτικές που αντιμετωπίζει η Βιομηχανία Τροφίμων στην Ελλάδα και την Ευρώπη και στην ανάγκη για συνεργασία και διάλογο ανάμεσα στη Βιομηχανία και την Πανεπιστημιακή & Ερευνητική Κοινότητα, με τη στήριξη της Πολιτείας, όπου χρειάζεται, προς όφελος του κλάδου και της εγχώριας οικονομίας.  

Ακολούθησε χαιρετισμός από την Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κα Φ. Αραμπατζή, η οποία τόνισε ότι «η στήριξη της βιομηχανίας τροφίμων αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της Κυβέρνησης, στο πλαίσιο της γενικότερης, φιλικής προς το επιχειρείν και τις επενδύσεις, πολιτικής της» και υπογράμμισε: «Στα τρόφιμα όλες οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι επίκεινται τεκτονικές αλλαγές την επόμενη 10ετία. Οι προοπτικές είναι ευοίωνες για την ελληνική βιομηχανία τροφίμων, ενός ισχυρού, δυναμικού, ανταγωνιστικού και εξωστρεφούς κλάδου της ελληνικής μεταποίησης. Χρειάζεται βεβαίως να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πατρίδας μας, όπως είναι ο μοναδικός θησαυρός της βιοποικιλότητας με 6700 είδη, εκ των οποίων το 22% υπάρχει μόνο στη χώρα μας και να έχουμε ανοιχτά τα μάτια και κυρίως το μυαλό μας ώστε να προσαρμοζόμαστε στις διαμορφούμενες νέες συνθήκες διεθνώς».

Η ενότητα ολοκληρώθηκε με την ομιλία του καθηγητή κ. Ν. Βέττα, Γενικού Διευθυντή του ΙΟΒΕ, ο οποίος αναφέρθηκε στη θετική συγκυρία αλλά και στις σημαντικές προκλήσεις για την ελληνική οικονομία και τον κρίσιμο ρόλο που θα έχει για τις συνολικές προοπτικές ανάπτυξής της η μεταποίηση λόγω και των ισχυρών διασυνδέσεών της με άλλους κλάδους. Τα τρόφιμα και ποτά εμφανίζουν μείωση του εμπορικού ελλείματος κατά 47% από το 2010 έως το 2018 και η περαιτέρω ενίσχυση του κλάδου θα έχει ευνοϊκή επίδραση στο σύνολο του εμπορικού ισοζυγίου και του ΑΕΠ. 

Η δεύτερη ενότητα ήταν στοχευμένη στην Έρευνα & την Καινοτομία, πυλώνες ανάπτυξης του κλάδου των τροφίμων, με αναφορές στον ρόλο που μπορεί να παίξει η συνεργασία των επιχειρήσεων με τους ερευνητικούς φορείς και στις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται για την ενίσχυση των ερευνητικών δράσεων και της καινοτομίας στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Στην ομιλία του, ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Σπ. Κίντζιος, τόνισε την «αναγκαιότητα δημιουργίας νέας μορφής δομών μέσα από τα Δημόσια Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα οι οποίες θα αποτελέσουν αναπτυξιακά εργαλεία τόσο για τα Ιδρύματα όσο και για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, με την ενδυνάμωση των Τεχνολογικών Πάρκων μέσα από τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου φιλικού προς επενδύσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης από εγχώριες και αλλοδαπές επιχειρήσεις (ειδικές επενδυτικές ζώνες), με τη δημιουργία θερμοκοιτίδας νεοφυών επιχειρήσεων καθώς και μονάδες συμπαραγωγής νέων προϊόντων και πρωτοτύπων». 

Η κα Β. Παπαδημητρίου, Μέλος του Συμβουλίου Καθοδήγησης της ΕΤΠ και Γενική Διευθύντρια του ΣΕΒΤ, παρουσίασε τον ρόλο της Ελληνικής ΤΠ για τη βελτίωση του συστήματος Έρευνας & Καινοτομίας.

Ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση σε στρογγυλό τραπέζι για τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των ερευνητικών δράσεων και την καινοτομία στο ελληνικό περιβάλλον. Συντονιστής ήταν ο κ. Α. Τσακανίκας, Καθηγητής ΕΜΠ και συμμετέχοντες οι: κα Α. Σπηλιώτη (Προϊστ. Δ/νσης Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας, ΓΓΕΤ), κ. Σπ. Κίντζιος (Πρύτανης ΓΠΑ), κ. Γ. Καλογήρου (Καθηγητής ΕΜΠ), κ. Κ. Κοκκινοπλίτης (Μέλος Συμβουλίου Καθοδήγησης Ελληνικής ΤΟ).

Η δεύτερη ενότητα ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση επιτυχημένων παραδειγμάτων συνεργασίας επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς. Συγκεκριμένα ο κ.  Γ.-Ι. Νυχάς (Καθηγητής ΓΠΑ) αναφέρθηκε σε συνεργασίες που έχει κάνει το Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων (Τμ. Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου/ΓΠΑ) με επιχειρήσεις τροφίμων, μεταξύ των οποίων και η ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ. Στη συνέχεια η κα Κ. Πισσαρίδη, Research Projects Supervisor της εταιρείας ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ, παρουσίασε την εμπειρία της συνεργασίας, από την πλευρά της επιχείρησης.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν 4 παράλληλα workshops, για σημαντικά θέματα που αφορούν στον κλάδο και συμβάλουν ουσιαστικά στην αναπτυξιακή του πορεία:

1. Έρευνα, Ανάπτυξη, Καινοτομία: Παράγοντες επιτυχίας για μια επιχείρηση. Στόχος ήταν να παρουσιαστούν εργαλεία, μοντέλα και πρακτικές που μπορούν να ενισχύσουν την ικανότητα μιας επιχείρησης να καινοτομεί και να αναπτύσσει ερευνητικές δράσεις.

Συντονίστρια ήταν η κα Ι. Πετροχείλου (Διευθύντρια Διοίκησης ΕΙΕ) και συμμετείχαν οι: κ. Κ. Κοκκινοπλίτης (Γενικός Διευθυντής RISE), η κα Ι. Μυλωνά (Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Καινοτομίας, ΓΓΕΤ),  η κα Β. Γιατράκου, Προϊσταμένη Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας, ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ.

2. Σύγχρονες δεξιότητες και επαγγέλματα στην εποχή του Industry 4.0. Στόχος ήταν να παρουσιαστούν, από σημαντικά στελέχη της αγοράς, σύγχρονες μελέτες για τις δεξιότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας καθώς και τρόποι με τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις της λεγόμενης 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Συντονίστρια ήταν η κα Β. Παπαδημητρίου (Γενική Διευθύντρια ΣΕΒΤ) και συμμετείχαν οι: κ. Γ. Σιδηρόπουλος (Policy Expert, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου, ΣΕΒ), κ. Κ. Ζανετόπουλος (Senior Manager, Accenture), κ. Β. Αδαμίδης (HR Director, NESTLE ΕΛΛΑΣ AE), κα Σ. Ραρή (Supply Chain Director, COCA COLA 3E ΕΛΛΑΣ ΑΕ).

3. Ανασύνθεση Προϊόντων Διατροφής: Ενημέρωση και καλές πρακτικές. Στόχος ήταν να παρουσιαστούν και να συζητηθούν διεξοδικά οι δράσεις της Πολιτείας, της Βιομηχανίας και της Ερευνητικής Κοινότητας γύρω από το σημαντικό θέμα της βελτιστοποίησης των προϊόντων διατροφής, που απασχολεί τις επιχειρήσεις αλλά και τους καταναλωτές.

Συντονίστρια ήταν η κα Φ. Σάλτα (Σύμβουλος Προγραμμάτων ΣΕΒΤ) και συμμετείχαν οι: κα Κ. Βαρταλίτη (Συντονίστρια Επιτροπής Διατροφικής Πολιτικής ΣΕΒΤ), κα Μ. Γιαννακούλια (Εθνική Επιτροπή Διατροφικής Πολιτικής), κα Α. Παπακωνσταντίνου (Επικ. Καθηγήτρια ΓΠΑ), κα Α. Πατρούμπα (Πρόεδρος ΣΕΒΑ), κα Τζ. Κουκουμέλη (Marketing Director ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΕ).

4. Ισχυρισμοί υγείας & παραδοσιακά προϊόντα: Ενδυναμώνοντας την προστιθέμενη αξία τους. Στο στρογγυλό τραπέζι συζητήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους οι ισχυρισμοί υγείας μπορούν να καταστούν εργαλείο για την ενδυνάμωση της προστιθέμενης αξίας των παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων.

Συντονιστής ήταν ο κ. Ρ. Γαμβρός (Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής ΣΕΒΤ) και συμμετέχοντες οι: κ. Β. Μαθιουδάκης (τ. Τμηματάρχης της ΕΕ-Νομοθεσία Τροφίμων & νυν Σύμβουλος Νομοθεσίας Τροφίμων & Διατροφής), κα Α. Τριχοπούλου (Πρόεδρος Ελληνικού Ιδρύματος Υγείας), κ. Γ. Πίττας (Πρόεδρος Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Μελιού & Λοιπών Προϊόντων Κυψέλης), κ. Γ. Οικονόμου (Γενικός Διευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ).

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιήθηκαν διμερείς συναντήσεις δικτύωσης εκπροσώπων της Βιομηχανίας Τροφίμων με εκπροσώπους από Πανεπιστημιακά & Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να προβάλουν, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο,  τις τεχνολογίες που έχουν αναπτύξει και τα ερευνητικά επιτεύγματά τους, με σκοπό να βελτιωθεί η επικοινωνία και η προώθηση των συνεργασιών μεταξύ της Βιομηχανίας και της ερευνητικής κοινότητας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, αναδείχτηκαν οι στρατηγικές κατευθύνσεις, οι δράσεις και οι συνέργειες που αναπτύσσει η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων, αξιοποιώντας την έρευνα και την καινοτομία και ενεργοποιώντας τις απαραίτητες επενδύσεις, προκειμένου ο κλάδος των τροφίμων να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις εξελίξεις και τις απαιτήσεις σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.

Μπορείτε εδώ να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου και παρακάτω το video από την Εκδήλωση:

                                                  

Χορηγοί Επικοινωνίας: epixeiro.gr, ΑΘΗΝΑΪΚΟ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ