Αρχική ΣελίδαH Ευρωπαϊκό Έργο RESKILL/ERASMUS+

Ευρωπαϊκό Έργο RESKILL/ERASMUS+

Ευρωπαϊκό Έργο RESKILL/ERASMUS+

Ενημερωτική Εκδήλωση «Προωθώντας τη μάθηση με βάση την εργασία»

Ο ΣΕΒΤ, θέλοντας να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη συνεργασία της Βιομηχανίας Τροφίμων με τη νέα γενιά, διοργάνωσε πριν από την τελετή για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ECOTROPHELIA, μια ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Προωθώντας τη μάθηση με βάση την εργασία».Στόχος της εκδήλωσης ήταν να αναδείξει τη σημασία της σύνδεσης της μάθησης με την απασχόληση και της πρακτικής άσκησης ως εργαλείο εκπαίδευσης της νέας γενιάς.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε στα πλαίσια της συμμετοχής του ΣΕΒΤ στο ευρωπαϊκό έργο RESKILL/ERASMUS+ (Real Skills for Work and Entrepreneurship in the Agri-Food Sector) που έχει ως στόχο να προωθήσει όλες τις μορφές μάθησης μέσω της εργασίας (work-based learning) και να βελτιώσει τις δεξιότητες  της νέας γενιάς μέσα από  ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα δυαδικής εκπαίδευσης (θεωρία & πρακτική).

Στα πλαίσια του RESKILL θα αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δυαδικής εκπαίδευσης (θεωρεία & πρακτική) ειδικά σχεδιασμένο για τον Κλάδο των Τροφίμων έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα αλληλένδετα ζητήματα της ανεργίας των νέων και της αναντιστοιχίας των δεξιοτήτων. Η ομάδα-στόχος του έργου είναι οι άνεργοι νέοι και οι νέοι που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (οι νέοι δηλαδή που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους -ανεξάρτητα από το μορφωτικό επίπεδο- και βρίσκονται στη μεταβατική φάση αναζήτησης εργασίας).

 

Παρουσιάσεις

  • Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό έργο RESKILL / Καθ. Γ. Παπαδάκης, ΓΠΑ
  • Η πρακτική άσκηση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων ως εργαλείο εκπαίδευσης των φοιτητών / Ι. Σκαλτσά, Γραφείο Διασύνδεσης ΓΠΑ
  • Τα οφέλη των επιχειρήσεων Τροφίμων από την πρακτική άσκηση των φοιτητών
  • Συνδέοντας τη μάθηση με την απασχόληση / Ά. Κουτσομιχάλης, ΕΕΟ Group
  • Ο ρόλος του mentoring και του coaching για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Βιομηχανίας Τροφίμων / Καθ. Γ. Καλογήρου, ΜoΚΕ ΕΜΠ
  • Διαγωνισμός ECOTROPHELIA: Καλή πρακτική προώθησης συνεργασιών μεταξύ νέων επιστημόνων και Βιομηχανίας