Αρχική ΣελίδαH Ο ΣΕΒΤ στο 15ο Διεθνές Συνέδριο Globelics

Ο ΣΕΒΤ στο 15ο Διεθνές Συνέδριο Globelics

«Innovation and capacity building in the context of financialisation and uneven development of the global economy»

Ο ΣΕΒΤ συνεχίζοντας τις δράσεις για την ενίσχυση της καινοτομίας και της Βιώσιμης ανάπτυξης υποστήριξε τη 15η διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου Globelics, που πραγματοποιήθηκε από το ΕΜΠ (Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας & Ινστιτούτο Επικοινωνίας και Υπολογιστικών Συστημάτων) στην Αθήνα στις 11-13 Οκτωβρίου 2017.

Η διεξαγωγή του συγκεκριμένου Συνεδρίου αποτελεί ένα γεγονός διεθνούς εμβέλειας, καθώς το Globelics αποτελεί ένα παγκόσμιο δίκτυο και απευθύνεται κυρίως στην επιστημονική κοινότητα που άπτεται των θεμάτων της καινοτομίας και της ανάπτυξης, στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, στη βιομηχανία και στον επιχειρηματικό κόσμο.
Το Globelics στοχεύει στην τόνωση και την αύξηση της ποιότητας της έρευνας γύρω από την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη παγκοσμίως. Η διοργάνωση του Συνεδρίου στην Αθήνα αντικατοπτρίζει το πολύ σημαντικό ενδιαφέρον που υπάρχει για την περαιτέρω ενίσχυση του διαλόγου σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η καινοτομία μπορεί να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη στο ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Στα πλαίσια του Συνεδρίου, η κα Β. Παπαδημητρίου συμμετείχε στο πάνελ με θέμα “The Greek productive system in the post crisis era: A pattern for an effective transformation through innovation and sustainable development”. Στο πάνελ, εκτός από τον ΣΕΒΤ, συμμετείχαν εκπρόσωποι μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων (ΤΙΤΑΝ ΑΕ, ΕΛΠΕ, ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ, ERICSON ΕΛΛΑΣ ΑΕ) που κατάφεραν να αναπτύξουν ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο στα χρόνια της κρίσης. Τα θέματα της συζήτησης αφορούσαν:

  • Στην ανάπτυξη ενός πιθανού οδικού χάρτη για την "έξοδο από την κρίση μέσα από την καινοτομία".
  • Στις καλές πρακτικές που πρέπει να ακολουθηθούν.
  • Στο ρόλο των τεχνολογικών & ερευνητικών υποδομών.
  • Στο ρόλο της σχέσης Πανεπιστημίου-Βιομηχανίας.
  • Στις δράσεις και τους μηχανισμοί για περαιτέρω ενίσχυση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης.
  • Στις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και τα πετυχημένα μοντέλα συνεργασιών.

Η κα Β. Παπαδημητρίου παρουσίασε τα πετυχημένα μοντέλα συνεργασίας, που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου FOODPRINT και του Διαγωνισμού καινοτόμων προϊόντων διατροφής ECOTROPHELIA, μέσα από τα οποία ο ΣΕΒΤ έχει συμβάλει σημαντικά στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και στην ενίσχυση της καινοτομίας του Κλάδου των Τροφίμων.