Αρχική ΣελίδαH Διαγωνισμός ECOTROPHELIA & Ευρωπαϊκό έργο FOODPRINT

Διαγωνισμός ECOTROPHELIA & Ευρωπαϊκό έργο FOODPRINT

Διαγωνισμός ECOTROPHELIA & Ευρωπαϊκό έργο FOODPRINT

Οι πρωτοβουλίες του ΣΕΒΤ για την προώθηση της καινοτομίας και της αειφορίας

O ΣΕΒΤ στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων & Ποτών Food Expo 2017, διοργάνωσε το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Διαγωνισμός ECOTROPHELIA & Ευρωπαϊκό έργο FOOD PRINT: Οι πρωτοβουλίες του ΣΕΒΤ για την προώθηση της καινοτομίας και της αειφορίας». Η εκδήλωση χωρίστηκε σε 2 μέρη:

1ο Μέρος

Στρογγυλό Τράπεζι: «Διαγωνισμός ECOTROPHELIA: Από μια φοιτητική ιδέα σε ένα προϊόν για τη Βιομηχανία Τροφίμων»

Στο στογγυλό τραπέζι έγινε συζήτηση για τον Εθνικό Διαγωνισμό ECOTROPHELIA, τους στόχους και τα επιτεύγματά του, τις προκλήσεις, τη μελλοντική του εξέλιξη, τις αλλαγές, που πρέπει να γίνουν για τη βελτίωσή του καθώς και για τις πιθανές συνεργασίες, που μπορούν να αναπτυχθούν με άλλες πρωτοβουλίες. Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Ρ. Γαμβρός / Επιστημονική Επιτροπή ΣΕΒΤ ενώ στο πάνελ συμμετείχαν η κα Β. Παπαδημητρίου / ΣΕΒΤ και οι κ.κ. Π. Σκανδάμης / ΓΠΑ, Α. Τζικόπουλος / ΣΕΝ JA Greece & Ε. Χήνης / Τεχνική Επιτροπή ECOTROPHELIA 2016.

 

2ο Μέρος

Ευρωπαϊκό έργο FOODPRINT

Στο 2ο μέρος της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού έργου FOODPRINT και συζητήθηκαν οι προκλήσεις και οι προοπτικές για τη Βιομηχανία Τροφίμων σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα. Η εκδήλωση ξεκίνησε με τις πληροφορίες για το έργο και τις δράσεις του ΣΕΒΤ για τα περιβαλλοντικά θέματα από τη Δρ Φ. Σάλτα / ΣΕΒΤ και ακολούθησε η παρουσίαση των προκλήσεων και των προοπτικών για τη Βιομηχανία Τροφίμων, από τον κ. Ε. Γιαννούλη / Επιτροπή Περιβάλλοντος & Αειφορίας του ΣΕΒΤ. Στη συνέχεια, ο κ. Γ. Αντωνίου / ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ μίλησε για τα οφέλη και τις προοπτικές της εταιρείας ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ από τη συμμετοχή της στο έργο, ενώ ο Δρ Α. Βασιλόπουλος, παρουσίασε το κύριο παραδοτέο του έργου, που είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα υπολογισμού του Αποτυπώματος Άνθρακα για προϊόντα της Βιομηχανίας Τροφίμων. Η εκδήλωση έκλεισε με τις πρωτοβουλίες της ΑΚΤΙΝΑ ΑΕ για την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου του άνθρακα, που παρουσιάστηκαν από τον κ. Π. Καραμάνο.