Αρχική Σελίδα H ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2017

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2017

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2017

Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών: Σήμερα και οι προοπτικές του αύριο

Μέσα στο πλαίσιο του κρίσιμου  κλίματος  που συνεχίζει να αντιμετωπίζει η χώρα μας,  πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Μαρτίου, στην Αίγλη Ζαππείου, η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒΤ. Η Ανοιχτή Συνεδρίαση της Ετήσιας Συνέλευσης, απασχόλησε τα επίκαιρα ζητήματα του κλάδου, αλλά και της κατάστασης που βιώνει η χώρα μας. Στο πάνελ, με θέμα «Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών: Σήμερα και οι προοπτικές του αύριο», συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΣΕΒΤ, κ. Ε. Καλούσης, καθώς και οι κ.κ. Γ. Στουρνάρας, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Θ. Γεωργακόπουλος, Editorial Director της διαΝΕΟσις και ο Δ. Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος της MRB.

 

Ο κ. Ε. Καλούσης, Πρόεδρος του ΣΕΒΤ, εστίασε στο θέμα της ανάπτυξης και τους τρόπους επίτευξής της. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Για την επίτευξη της ανάπτυξης απαιτείται να ακολουθηθούν αποτελεσματικές στρατηγικές, οι οποίες θα στηρίζουν τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή τη γεωργία, τη βιομηχανία, τον τουρισμό και τη ναυτιλία που δημιουργούν νέο πλούτο, εισόδημα και θέσεις εργασίας». Συνέχισε τονίζοντας πως: «Θα πρέπει να δοθούν ξεκάθαρες κατευθύνσεις, ώστε οι κοινωνικές και παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, καθώς και ο κρατικός μηχανισμός να γνωρίζουν τους συγκεκριμένους στόχους. Να προχωρήσουμε σε δημιουργία Εθνικής Βιομηχανικής Πολιτικής που θα έχει ιεραρχικό ρόλο στις κλαδικές προτεραιότητες και θα ενισχύει τις επενδύσεις». Τέλος, ο κ. Ευάγγελος Καλούσης, σημείωσε τη σημαντικότητα των ενεργειών που πρέπει να ακολουθηθούν, συμπληρώνοντας: «Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι το σταθερό οικονομικό, φορολογικό αλλά και διοικητικό περιβάλλον, καθώς και η ενδυνάμωση των συνεργασιών όλων των εταίρων σε όλα τα επίπεδα. Τέλος, η συνεχής σύνδεση κι ενδυνάμωση με το Ευρωπαϊκό Γίγνεσθαι θα αποτελέσει ένα σημαντικό μέρος της αναπτυξιακής προσπάθειας μας».

 

Ο κ. Γ. Στουρνάρας, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας υπογράμμισε ό,τι «η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων συνεχίζει να συνιστά σταθερά μία από τις κινητήριες δυνάμεις της ελληνικής μεταποίησης και βασικό μοχλό ανάπτυξης». Επιπλέον, ανέφερε ότι «ο τομέας παρουσιάζει σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα. Κατά την περίοδο 2010-2016, ο κλάδος των τροφίμων και ποτών αντιπροσώπευε το 26,7% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών εκτός καυσίμων και το 18% των ελληνικών εισαγωγών. Ανάμεσα στα σημαντικότερα εξαγώγιμα προϊόντα στο σύνολο των μεταποιημένων τροφίμων και ποτών βρίσκονται το ελαιόλαδο, τα επεξεργασμένα λαχανικά και φρούτα και τα γαλακτοκομικά. Στο εμπορικό ισοζύγιο στο χώρο των τροφίμων, οι εξαγωγές υπερέχουν κατά πολύ των εισαγωγών».

 

Στην ίδια κατεύθυνση και υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη κατάσταση της χώρας, ο κ. Θ. Γεωργακόπουλος, Editorial Director της διαΝΕΟσις, παρουσίασε μία σύνοψη ευρημάτων, σχετικά με την άποψη που έχουν οι Έλληνες για την Επιχειρηματικότητα, την Οικονομία, το Κράτος, την φορολογία αλλά και την εκτίμησή τους για τη βελτίωση της κατάστασης στο μέλλον, τονίζοντας παράγοντες που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη όπως η μεγάλη φοροδιαφυγή και η πολυνομία και κακονομία..

 

Τέλος, ο κ. Δ. Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος της MRB, παρουσίασε την έρευνα «Αντισυστημική Ανθρωποκεντρικότητα», σύμφωνα με την οποία «το σύνθετο σημερινό Καταναλωτικό Τοπίο μετακινείται ταχύτατα από την Συστημικότητα στην Αντισυστημικότητα, από την Πελατοκεντρικότητα στην Ανθρωποκεντρικότητα, από τις Μάρκες στα Κινήματα, από το Story Telling στο Story Sharing, από τα Συμπεράσματα στις Δράσεις, από το «Αρέσει» στο «Αγαπώ», από την Τιμή στο Ανεκτίμητο. Αυτός ο πολύ-παραγοντικός Χάρτης της Αγοράς αποτελεί εξαιρετική πρόκληση και δυσκολεύει σημαντικά την τοποθέτηση των Μαρκών στους χώρους των Τροφίμων και των Ποτών». Για τον λόγο αυτό ο κ. Μαύρος πρότεινε ότι  «τα τρόφιμα οφείλουν να γίνουν περισσότερο τολμηρά αποτινάσσοντας την μονοσήμαντη ορθολογική σχέση με τους Αγοραστές και τα Ποτά χρειάζονται μεγαλύτερη συναισθηματική εμπλοκή με τους Καταναλωτές προσεγγίζοντάς την ωστόσο με έντονα αντισυστημικό τρόπο».