Αρχική ΣελίδαH ECOTROPHELIA Workshop

ECOTROPHELIA Workshop

ECOTROPHELIA Workshop

Για μια πετυχημένη συμμετοχή στο Διαγωνισμό του 2017

O ΣΕΒΤ έχοντας ως στρατηγικό στόχο τη διαρκή βελτίωση του Διαγωνισμού τόσο σε οργανωτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ποιότητας και αριθμού συμμετεχόντων εκ μέρους των ελληνικών ανώτατων ιδρυμάτων, διοργάνωσε, την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου στην Αθήνα, ένα Workshop για τον Εθνικό Διαγωνισμό ECOTROPHELIA 2017 και κάλεσε τους φοιτητές και τους καθηγητές των τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Ινστιτούτων της Ελλάδας να συμμετέχουν, με στόχο:

  • την ενημέρωσή τους, για τους κανόνες συμμετοχής, που ισχύουν για το 2017,
  • την παροχή χρήσιμων πληροφοριών για τη σύνταξη ενός πλήρους και καλά τεκμηριωμένου τεχνικού φακέλου καθώς επίσης και για την παρουσίαση του προϊόντος στην τελική φάση του διαγωνισμού, και
  • τη μεταφορά της εμπειρίας φοιτητικών ομάδων, που έχουν συμμετάσχει στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

 

Το Workshop άνοιξε η κα Β. Παπαδημητρίου / Γεν. Διευθύντρια, που μίλησε για την εξέλιξη του Διαγωνισμού από το 2011, που διοργανώνεται και έχει καταστεί θεσμός, αποτελώντας φυτώριο καινοτόμων ιδεών για τη Βιομηχανία Τροφίμων και έχοντας συμβάλλει στην ανάπτυξη περισσότερων από 60 προϊόντων από ομάδες φοιτητών κάποια από τα οποία έχουν βρει ήδη το δρόμο τους στην αγορά.  Στη συνέχεια, η Δρ Φ. Σάλτα, παρουσίασε τις αλλαγές, που έχουν γίνει στον Κανονισμό του Διαγωνισμού για το 2017 και αφορούν στη σύνθεση των ομάδων και σε ένα νέο βραβείο, που θεσπίστηκε και στη Φόρμα Υποβολής του Τεχνικού Φακέλου, στην οποία έχει γίνει μια αναδιάταξη της δομής των πεδίων έτσι ώστε να αναδειχθούν περισσότερο οι ανάγκες της αγοράς που οδήγησαν στην ανάπτυξη των προϊόντων.

 

Ο κ. Α. Καμπάνης / Μέλος της Τεχνικής Επιτροπής του ECOTROPHELIA 2016, παρουσίασε τις τάσεις και τις ανάγκες, που υπάρχουν στην παγκόσμια αγορά των τροφίμων, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους φοιτητές να ευθυγραμμιστούν με τις απαιτήσεις της αγοράς. Η επόμενη παρουσίαση, που έγινε από τους κ.κ. Μ. Ρεπάνη και Ν. Χήνη / Μέλη της Τεχνικής Επιτροπής του ECOTROPHELIA 2016, αφορούσε στα προβλήματα και στις παραλείψεις, που έχει συναντήσει η Τεχνική Επιτροπή κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών φακέλων, που εντοπίζονται κυρίως στα πεδία, που αφορούν στη νομοθεσία, το επιχειρηματικό πλάνο και την ανάλυση της αγοράς. Στη συνέχεια, ο κ. Γρ. Αντωνιάδης / Μέλος της Εθνικής Επιτροπής του ECOTROPHELIA 2016, μίλησε για τις προσδοκίες της Εθνικής Επιτροπής για μια πετυχημένη συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό, επισημαίνοντας ότι οι Ομάδες των Φοιτητών θα πρέπει στην τελική παρουσίαση τους να επικεντρώνονται περισσότερο στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του προϊόντος που ανέπτυξαν για τους καταναλωτές χωρίς ιδιαίτερη εστίαση στην τεχνολογική υπεροχή του. Έπειτα, για να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα του Τεχνικού Φακέλου παρουσιάστηκε από τον κ. Κ. Καραβασίλη ένα case study, που αφορούσε στο προϊόν, που κέρδισε τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό ECOTROPHELIA 2016. Δόθηκε με πολύ παραστατικό τρόπο η δομή του φακέλου και επισημάνθηκε το γεγονός ότι όλα τα πεδία του φακέλου είχαν ως επίκεντρο τον καταναλωτή και τις ανάγκες του. Στη συνέχεια, ο Καθ. Π. Σκανδάμης / ΓΠΑ, μίλησε για την εμπειρία των ομάδων του από την παρουσία τους σε 3 ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς, παρουσιάζοντας τα αδύνατα και δυνατά σημεία της συμμετοχής τους και κυρίως τα οφέλη, που αποκόμισαν από το Διαγωνισμό σε Εθνικό & Ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Το Workshop έκλεισε με συζήτηση, που συντονίστηκε από τον κ. Ι. Σμαρνάκη / Μέλος της Τεχνικής Επιτροπής του ECOTROPHELIA 2016 και από την οποία προέκυψε ότι ο Διαγωνισμός αφενός ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ της Βιομηχανίας Τροφίμων και των Πανεπιστημίων και αφετέρου αποτελεί ένα απολαυστικό ‘ταξίδι’ με ξεχωριστό και ιδιαίτερο εκπαιδευτικό ενδιαφέρον για τους φοιτητές.