Αρχική Σελίδα H Περιφέρεια Αττικής - 3η Προπαρασκευαστική Δράση Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για την εφαρμογή της RIS3 - Αθήνα, 4/3/2016

Περιφέρεια Αττικής - 3η Προπαρασκευαστική Δράση Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για την εφαρμογή της RIS3 - Αθήνα, 4/3/2016

Παρουσίαση των ερευνητικών προτεραιότητων της Ελληνικής ΤΠ

Η Γεν. Διευθύντρια του ΣΕΒΤ παρουσίασε τις δράσεις του ΣΕΒΤ για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στην 3η Προπαρασκευαστική Δράση Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για την εφαρμογή της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), που υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής, την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016.

 

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στον τομέα του Αγροδιατροφικού Συμπλέγματος της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), που αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφέρεια Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό, η κα Παπαδημητρίου παρουσίασε τις ερευνητικές προτεραιότητες, που έχει καταγράψει η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα «Food for Life» στο Position Paper, που έχει αναπτύξει, το οποίο μπορεί να αποτελέσει βάση για την ανάπτυξη έργων καινοτομίας μεταξύ Βιομηχανίας Τροφίμων και ερευνητικής κοινότητας.

 

Στο 2o μέρος της εκδήλωσης συζητήθηκαν ιδέες και προτάσεις έργων, οι οποίες στη συνέχεια θα επεξεργαστούν και θα εξεταστούν ως προς τη δυναμική τους. Ο ΣΕΒΤ σε συνεργασία με την Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα θα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες θα έχουν ως άξονα την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής.