Αρχική Σελίδα H «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020»

«ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020»
ΠΑΣΕΚΤ

«ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020»

Προώθηση Κατεψυγμένων Αλιευμάτων

Ο ΠΑΣΕΚΤ που ιδρύθηκε το 1990 ως μη κερδοσκοπικός φορέας, αποτελεί σήμερα τον μοναδικό Σύνδεσμο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην  εισαγωγή, εμπορία, παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση, εξαγωγή & διακίνηση κατεψυγμένων τροφίμων.

Από τις πλέον σημαντικές επιτυχίες  του ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Τ είναι  η ένταξη του κλάδου κατεψυγμένων αλιευμάτων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020", ύψους 2.307.800 ευρώ. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως το τέλος του 2023 και είναι 100% χρηματοδοτούμενο από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους.

Ο ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Τ έχει ενωθεί με την εταιρεία Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού    Εμπορίου Α.Ε.) που είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, με σκοπό τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Προγράμματος.

Στόχος του προγράμματος Προώθησης Κατεψυγμένων Αλιευμάτων είναι η ενίσχυση της κατανάλωσης και των εξαγωγών των ελληνικών κατεψυγμένων  αλιευμάτων μέσα από ένα καινοτόμο προωθητικό πρόγραμμα στην Ευρώπη και σε Τρίτες Χώρες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλαπλές δράσεις επικοινωνίας και αξιοποιεί όλα τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.