Αρχική ΣελίδαH Συντονιστής μεγάλων Ερευνητικών Έργων

Συντονιστής μεγάλων Ερευνητικών Έργων
ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.

Συντονιστής μεγάλων Ερευνητικών Έργων

Για την προώθηση της καινοτομίας στη Βιομηχανία Τροφίμων

Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε., με γνώμονα τη συνεχή ανάπτυξη και την προώθηση της καινοτομίας στη Βιομηχανία Τροφίμων συμπράττει με ακαδημαϊκά ιδρύματα και εταιρίες, της Ελλάδας και του εξωτερικού, συμμετέχοντας σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Έργα. Στόχος είναι όχι μόνο η ανάπτυξη νέων προϊόντων, αλλά και η βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας με νέες τεχνολογίες, όπως επίσης και η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος.

Η εταιρία ΓΙΩΤΗΣ συμμετέχει και είναι συντονιστής στα Ερευνητικά Έργα:

«Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

  • BIOALGAFOOD (T1ΕΔΚ-00232), με αντικείμενο την -για πρώτη φορά σε εθνικό επίπεδο- ανάπτυξη αειφόρου καλλιέργειας δύο ειδών μακροφυκών από την Ελληνική θαλάσσια φυκο-χλωρίδα και την αξιοποίηση των παραγώγων τους στην ανάπτυξη νέων ή/και βελτιωμένων προϊόντων τροφίμων, με βιολογική δράση και ελληνική ταυτότητα. Το έργο έχει διάρκεια 36 μήνες και συμμετέχουν οι φορείς ΙΝΑΛΕ, CHC και KEFISH (https://bioalgafood.gr/)
  • TasteSTEVIA (T1ΕΔΚ-00235), με αντικείμενο την βελτιστοποίηση και ανάδειξη των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών της ελληνικής stevia, για την παραγωγή γλυκαντικών με εξέχουσα γεύση, καθώς και την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων τροφίμων. Το έργο έχει διάρκεια 36 μήνες και συμμετέχουν οι ΕΚΕΤΑΙΒΟ και ΙΤΕ/ΙΜΒΒ-ΤΒΕ. (http://tastestevia.gr/)

«Ενίσχυση Επιχειρήσεων για Ερευνητικά Έργα» - Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

  • ΕΛΑΙΟΝ (ΔΕΡ6-0021436), με στόχο την -για πρώτη φορά σε εθνικό επίπεδο- αξιοποίηση του ελαιόλαδου ως πρότυπης πρώτης ύλης σε βρεφικές τροφές για την κάλυψη των ειδικών διατροφικών αναγκών. Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες και συμμετέχουν το Εργαστήριο Αν. Χημείας ΕΚΠΑ και το ΕΙΕ. (www.elaion-project.gr)

«Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας–Κίνας»

  • ProbiYo (T7ΔKI-00484), με στόχο την παραγωγή νέας γενιάς, καινοτόμων, λειτουργικών γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως γιαούρτι και την προώθησή τους στην κινεζική αγορά, καθώς και την περαιτέρω προώθηση των επιχειρηματικών συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών. Το έργο έχει διάρκεια 36 μήνες και συμμετέχουν το ΙΤΕ/ΙΜΒΒ-ΤΒΕ και το Jiangnan University. (http://probiyo.gr/)
  • WASTE2PLASTICS, (T7ΔKI-00100) με στόχο την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών αιχμής για την αξιοποίηση διαφόρων τύπων αποβλήτων/λυμάτων προς βιοαποικοδομήσιμα πολυμερή και τη μετατροπή τους σε συσκευασίες τροφίμων ή σε φιλικές προς το περιβάλλον και πλήρως βιοδιασπώμενες σακούλες απορριμμάτων. Το έργο έχει διάρκεια 36 μήνες και συντονιστής του είναι το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ. Από την κινέζικη πλευρά συμμετέχουν τα Fudan University και Jiangnan University και η Adesso Materials.

Σημειώνεται ότι τα έργα «TasteSTEVIA», «BIOALGAFOOD», «ProbiYo» και «WASTE2PLASTICS» συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, ενώ το έργο «ΕΛΑΙΟΝ» συγχρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ και εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020.