Αρχική Σελίδα H Διατροφή & Υγεία

Διατροφή & Υγεία

Διατροφή & Υγεία

Ο ΣΕΒΤ αναγνωρίζει ότι ο ρόλος της Βιομηχανίας Τροφίμων είναι να προσφέρει στους καταναλωτές προϊόντα ποιοτικά, ασφαλή και στην καλύτερη δυνατή τιμή που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες τους και τα οποία ικανοποιούν την ποιότητα της διατροφής, τη γεύση και την ευκολία χρήσης.

Στη σύγχρονη εποχή, οι διατροφικές επιλογές σχετίζονται με διάφορους κοινωνικο-οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τους καταναλωτές. Η αύξηση της παχυσαρκίας και άλλων μη μεταδιδόμενων νοσημάτων στον ευρωπαϊκό πληθυσμό, είναι πολύ υψηλή και συνεχίζει αυξανόμενη.  Δυστυχώς το ίδιο παρατηρείται και στην Ελλάδα. Για την αντιμετώπιση του θέματος οι Βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών έχουν αναπτύξει, υποστηρίξει και ενθαρρύνει πρωτοβουλίες καθοριστικής σημασίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για Δράση στα Θέματα Διατροφής, Φυσικής Δραστηριότητας και Υγείας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εθελοντικές δεσμεύσεις και πρωτοβουλίες, που κυμαίνονται από τον επανασχεδιασμό υφιστάμενων ή/και νέων καινοτόμων προϊόντων, που καλύπτουν τις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες μέχρι την παροχή πλήρους διατροφικής ενημέρωσης και λεπτομερούς επισήμανσης της σύνθεσης των προϊόντων στις ετικέτες, καθώς και της προώθησης πρακτικών για υπεύθυνη επικοινωνία.

Ο ΣΕΒΤ πιστεύει ότι η πολυσυμμετοχική προσέγγιση μπορεί να είναι η πιο αποτελεσματική στρατηγική για την αντιμετώπιση των σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων που σχετίζονται με τη διατροφή και την υγεία. Δεν αρκεί η δράση κάθε φορέα χωριστά, είναι απαραίτητο να ενώσουν τις δυνάμεις τους η Βιομηχανία, οι Αρμόδιες Αρχές και όλοι οι κοινωνικοί εταίροι με κοινό στόχο την σωστή ενημέρωση των καταναλωτών για ισορροπημένες διατροφικές επιλογές.

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ανασύνθεση των προϊόντων διατροφής

Ένα θέμα που τα τελευταία χρόνια απασχολεί τη Βιομηχανία Τροφίμων και αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής πολιτικής, είναι η βελτιστοποίηση των προϊόντων διατροφής, για την προσφορά πιο υγιεινών επιλογών στους καταναλωτές. Στόχος, είναι η σταδιακή μείωση των επιπέδων του αλατιού, των κορεσμένων λιπαρών, των πρόσθετων σακχάρων και της ενεργειακής αξίας σε τρόφιμα και ποτά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο ΣΕΒΤ συμμετείχε και εκπροσώπησε τη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών στις συζητήσεις της Ομάδας Εργασίας της Εθνικής Επιτροπής Διατροφικής Πολιτικής του Υπουργείου Υγείας για τη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ανασύνθεση των προϊόντων διατροφής, μαζί με εκπροσώπους από τον ΕΦΕΤ, το Γενικό Χημείο του Κράτους, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, το οποίο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2018.

 

Ευρωπαϊκά & Εθνικά έργα

Η συμμετοχή του ΣΕΒΤ σε ευρωπαικά και εθνικά έργα παρέχει χρήσιμη και επίκαιρη ενημέρωση για τις εξελίξεις γύρω από τα θέματα της διατροφής και δίνει τη δυνατότητα για την ανάπτυξη δράσεων, που βοηθούν τις επιχειρήσεις-Μέλη του, να ευθυγραμιστούν με τις ανάγκες των καταναλωτών.

- SWEET/HORIZON 2020 - Tα εμπόδια και οι δυνατότητες χρήσης των γλυκαντικών και των ενισχυτών γλυκύτητας.

- NU-AGE/FP7 - Aνάπτυξη νέων διατροφικών στρατηγικών για τα άτομα άνω των 65 ετών