Αρχική Σελίδα H Βιώσιμη Ανάπτυξη

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Στρατηγική επιλογή του ΣΕΒΤ και της Βιομηχανίας Τροφίμων είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία βασίζεται στην κοινωνική συνοχή και στον σεβασμό στο περιβάλλον. Η Βιομηχανία Τροφίμων με τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειές της διαμορφώνει και υλοποιεί μια μακροχρόνια περιβαλλοντική στρατηγική για την κλιματική αλλαγή με την εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών, την πρόληψη της σπατάλης του νερού και των τροφίμων και την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο αφενός τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών της και αφετέρου την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της μέσα από την υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας.

Βάση Δεδομένων για την Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Η Επιτροπή δημιούργησε τη Βάση Δεδομένων για την Περιβαλλοντική Νομοθεσία με στόχο τη συνεχή και άρτια ενημέρωση των Μελών του ΣΕΒΤ για τη νομοθεσία που υπάρχει σε εθνικό & ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για μια φιλική και εύκολη στη χρήση πλατφόρμα, όπου η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε ανά θεματική περιοχή είτε με λέξεις κλειδιά η οποία επικαιροποιείται συνεχώς.

Οδηγός για τη διεξαγωγή των Ενεργειακών Ελέγχων

H Επιτροπή συνέταξε έναν εύχρηστο οδηγό, για τη διεξαγωγή των Ενεργειακών Ελέγχων που θα επικαιροποιείται ανάλογα με τις εξελίξεις.

 

Η Ευρωπαϊκή πολιτική για τις Πλαστικές ΄Υλες και τα Πλαστικά μιας χρήσης

Στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, η ΕΕ ανέπτυξε μία νέα Στρατηγική για τα Πλαστικά, με στόχο την αντιμετώπιση της επιβάρυνσης στο περιβάλλον από τη χρήση πλαστικού. Σύμφωνα με την Πρόταση Οδηγίας, που δημοσιεύτηκε τον Μάιο 2018, τέθηκαν συγκεκριμένοι στόχοι που προβλέπουν:

- συλλογή του 75% των ανακυκλώσιμων συσκευασιών μέχρι το 2025 ή του 90% μέχρι το 2030,

- υποχρεωτικός στόχος για χρήση 35% του υλικού rPET (ανακυκλωμένο PET) μέχρι το 2025,

- υποχρεωτική χρήση μη αποσπώμενου πώματος στις φιάλες, και

- κοινή ευθύνη καθαρισμού απορριμμάτων (μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων και όχι μόνο των παραγωγών).

 

Μείωση της σπατάλης των τροφίμων

Ο περιορισμός της σπατάλης των τροφίμων αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη Βιομηχανία και σημαντικό στοιχείο στην προσπάθεια για την κυκλική οικονομία. Σήμερα, το 33% του συνόλου των παραγόμενων τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο καταστρέφεται, ενώ στην Ευρώπη περίπου 88 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων απορρίπτονται. Όσον αφορά στην Ελλάδα, κάθε χρόνο περισσότερο από 2 εκατομμύρια τόνοι προϊόντων τροφίμων «χάνονται». Η Βιομηχανία σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο εργάζεται συστηματικά για τον περιορισμό της σπατάλης των τροφίμων και την καταπολέμηση της πείνας κυρίως μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων συνεργασιών κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας. Ο ΣΕΒΤ για τη μελιωση της σπατάλης των τροφίμων συνεργάζεται:

- Ελληνική Τράπεζα Τροφίμων

- Οργάνωση Μπορούμε

 

Ευρωπαϊκά έργα

Η συμμετοχή του ΣΕΒΤ σε ευρωπαικά και εθνικά έργα παρέχει χρήσιμη και επίκαιρη ενημέρωση για τις εξελίξεις γύρω από τα περιβαλλοντικά θέματα και δίνει τη δυνατότητα για την ανάπτυξη δράσεων, που βοηθούν τις επιχειρήσεις-Μέλη του να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις.

- LIFE FOODPRINT - Στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα

- PEFMED - Δοκιμή της Ευρωπαικής μεθοδολογίας για τα Περιβαλλοντικό αποτύπωμα προϊόντος (PEF)

- EU-MERCI/HORIZON 2020 - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης