Αρχική Σελίδα H Ανταγωνιστικότητα - Ανάπτυξη - Εξωστρέφεια

Ανταγωνιστικότητα - Ανάπτυξη - Εξωστρέφεια

Ανταγωνιστικότητα - Ανάπτυξη - Εξωστρέφεια

Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και ποτών είναι ο κλάδος, που κατ’ εξοχήν προάγει την ανταγωνιστικότητα, έχει θεμελιώδη ρόλο στην οικονομία, διατηρεί και δημιουργεί θέσεις εργασίας και εξασφαλίζει την ικανοποίηση των καταναλωτών προάγοντας παράλληλα την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Ο ρόλος της είναι να παράγει, τόσο στην εσωτερική όσο και στη διεθνή αγορά, επώνυμα προϊόντα, ποιοτικά, ασφαλή, καινοτόμα, στην καλύτερη δυνατή τιμή, με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις του καταναλωτή και την προστασία της επιχείρησης.

 

O Δρόμος για την Ανάπτυξη 2015 – 2020 

Ο ΣΕΒΤ πιστεύει ότι οι απαραίτητες παρεμβάσεις στην οικονομία, που θα εξασφαλίσουν συνθήκες ανάπτυξης, αύξηση των επενδύσεων και ενίσχυση της εξωστρέφειας είναι:

- η απελευθέρωση των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών,

- η ολοκλήρωση των ιδιωτικοποιήσεων,

- η διαμόρφωση ενός απλού & σταθερού διοικητικού - φορολογικού πλαισίου,

- η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων,

- η άρση των γραφειοκρατικών διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων,

- η σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών,

- η ποιοτική και ταχεία απονομή της δικαιοσύνης,

- η  επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, και

- η ψηφιοποίηση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.