ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΩΝ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΜΕΛΙΟΥ, Σ.Ε.Τ.Σ.Ε.Μ.