Οι εργαζόμενοι της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων & Ποτών αποτελούν τον πιο σημαντικό παράγοντα για την επιτυχημένη και αδιάκοπη λειτουργία των επιχειρήσεων του κλάδου.

Η ανταγωνιστικότητα του κλάδου είναι άμεσα συνυφασμένη με το ανθρώπινο δυναμικό του, με τις αξίες και τα προσόντα που ενσωματώνει, τόσο σε γνώσεις όσο και σε εξειδίκευση. Το γεγονός αυτό καθιστά απαραίτητη τη διαρκή αναβάθμιση της επιστημονικής και τεχνικής κατάρτισης των εργαζομένων, ώστε να ανταποκρίνονται στις εξελίξεις και τις ανάγκες για νέες δεξιότητες (π.χ. πράσινες και ψηφιακές, που ανάγονται σε σημαντικές προτεραιότητες για τον κλάδο μας). Εξίσου σημαντική είναι και η καλλιέργεια των ήπιων δεξιοτήτων (soft skills), που πλαισιώνουν κάθε άλλη κατάρτιση.

Επιπλέον, η επανασύσταση του Τεχνολογικού Τομέα των ΑΕΙ σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις αλλά και τα προγράμματα τεχνολογικών ειδικοτήτων είναι απαραίτητα βήματα για την αντιμετώπιση των κρίσιμων ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναμικό. 

Pact for skills - Πρωτοβουλία της ΕΕ

Ο ΣΕΒΤ συμμετέχει στην κοινοπραξία, μαζί με τη FoodDrinkEurope & την Copa-Cogeca.

Στόχος της είναι ο καθορισμός μιας κοινής στρατηγικής για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός πλαισίου για την αναβάθμιση (upskilling) και επανεκπαίδευση (reskilling) του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου, για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ελκυστικότητάς τους στον κλάδο.

Ευρωπαϊκά & Εθνικά έργα

Η συμμετοχή του ΣΕΒΤ σε εθνικά και ευρωπαϊκά έργα παρέχει χρήσιμη και επίκαιρη ενημέρωση για τις εξελίξεις γύρω από τα θέματα κατάρτισης και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και για την αναγνώριση των αναγκών για νέες δεξιότητες, που απαιτούνται στο σύγχρονο μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.