Ανθρώπινο Δυναμικό & Δεξιότητες

Η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων & Ποτών είναι άμεσα συνδεδεμένη με τους ανθρώπους της και η ανάπτυξή τους αποτελεί προτεραιότητα.

Ανταγωνιστικότητα & Εξωστρέφεια

Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών είναι ο Κλάδος που κατ’ εξοχήν προάγει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια.

Ασφάλεια & Ποιότητα

Η φροντίδα για την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων σε όλη τη διατροφική αλυσίδα είναι πρωταρχικός στόχος της Βιομηχανίας Τροφίμων & Ποτών.

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί σημαντική παγκόσμια πρόκληση και νέο μοντέλο ανάπτυξης, που προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων και τη συνεργασία της ιδιωτικής με τη δημόσια πρωτοβουλία, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ισόρροπη ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας με περιβαλλοντική φροντίδα και κοινωνική συνοχή.

Διατροφή & Υγεία

Η ισορροπημένη διατροφή και η συμβολή της στην ευζωία είναι από τις σημαντικότερες σύγχρονες προκλήσεις και μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συνεργασία όλων των κοινωνικών εταίρων και την ανάληψη εθελοντικών δεσμεύσεων για την προσφορά στους καταναλωτές πιο υγιεινών επιλογών σε τρόφιμα και ποτά.

Έρευνα & Καινοτομία

Η επένδυση στην έρευνα και η προώθηση της καινοτομίας αποτελούν κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων αλλά και της οικονομίας.

Ευρωπαϊκή Δικτύωση

Ο ΣΕΒΤ, ως καταξιωμένος κοινωνικός εταίρος, παρακολουθεί τις εξελίξεις και συμμετέχει ενεργά στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, εκεί όπου καθημερινά λαμβάνονται αποφάσεις ζωτικής σημασίας για το μέλλον του κλάδου και της χώρας μας.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Η ψηφιοποίηση είναι πλέον μία πραγματικότητα και για τον κλάδο των τροφίμων & ποτών, η οποία συμβαδίζει με το αίτημα για μετάβαση σε πιο βιώσιμα και ανθεκτικά συστήματα τροφίμων.