Αρχική Σελίδα H

Ερευνητικές Προτεραιότητες Βιομηχανίας Τροφίμων

Ερευνητικές Προτεραιότητες Βιομηχανίας Τροφίμων

Διαδικτυακή Εκδήλωση ΕΤΠ-ΣΕΒΤ

Την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020, η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα και ο ΣΕΒΤ διοργάνωσαν διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Οι επιχειρήσεις Τροφίμων καθορίζουν τις ερευνητικές προτεραιότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 2021-2027». »

Διαδικτυακή Εκδήλωση Farm to Fork

Διαδικτυακή Εκδήλωση Farm to Fork

«Η Βιομηχανία Τροφίμων & η Ευρωπαϊκή Στρατηγική F2F, Από το αγρόκτημα στο πιάτο»

Στις 21 Οκτωβρίου, ο ΣΕΒΤ διοργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση σχετικά με τη νέα στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Μάιο. »

Ευρωπαϊκό Έργο FRESH:

Ευρωπαϊκό Έργο FRESH:

Online πρόγραμμα κατάρτισης για τους υπεύθυνους Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ο ΣΕΒΤ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο FRESH, που έχει ως στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων των υπεύθυνων του ανθρώπινου δυναμικού των ΜμΕ του Κλάδου των Τροφίμων, αναπτύσσοντας ένα ανοιχτό ηλεκτρονικό πρόγραμμα κατάρτισης (open online training). »

Εκδήλωση ΣΕΒΤ-ΕΤΠ FOOD for LIFE

Εκδήλωση ΣΕΒΤ-ΕΤΠ FOOD for LIFE

«Έρευνα & Καινοτομία: Πυλώνες Ανάπτυξης της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων»

Ο ΣΕΒΤ και η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα συνδιοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα «Έρευνα & Καινοτομία: Πυλώνες Ανάπτυξης της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων», την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019, στην Αθήνα. Στόχος ήταν να προβληθεί η σημασία της έρευνας και της καινοτομίας για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων του κλάδου των τροφίμων. »