Διοικητικό Συμβούλιο

9 Μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση κάθε τριετία και η Γενική Διευθύντρια ως δέκατο Μέλος.

Ιωάννης Γιώτης

Πρόεδρος


Γρηγόρης Αντωνιάδης

Αντιπρόεδρος


Εμμανουήλ Καραμολέγκος

Γενικός Γραμματέας


Ελένη Κεπενού

ΤαμίαςΜαρία Αναργύρου-Νίκολιτς

Μέλος


Νίκος Εμμανουηλίδης

Μέλος


Αλέξανδρος Κίκιζας

Μέλος


Θανάσης Παπανικολάου

ΜέλοςΔέσποινα Τσαγγάρη

Μέλος


Βάσω Παπαδημητρίου

Μέλος


Εκτελεστική Οργάνωση

 

O Πρόεδρος του ΣΕΒΤ υποστηρίζεται στο έργο του από τις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την αποτελεσματική λειτουργία του Συνδέσμου, έχουν συσταθεί 7 Επιτροπές με διαφορετικό θεματικό αντικείμενο η καθεμία και επικεφαλής Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επικουρούμενα από αναπληρωτές – Μέλη, που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αντίστοιχη δράση. Οι συντονιστές κάθε Επιτροπής επιβλέπουν την υλοποίηση των πρωτοβουλιών της, φροντίζουν για τη διαμόρφωση των επίσημων θέσεων του Συνδέσμου και τον εκπροσωπούν κατά περίπτωση.

Η ομάδα του ΣΕΒΤ έχει την ευθύνη για: την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τη διαχείριση των θεμάτων που ενδιαφέρουν τη Βιομηχανία και τις επιχειρήσεις του κλαδόυ, τις σχέσεις του ΣΕΒΤ με τα Μέλη του, την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή τους για τις νομοθετικές εξελίξεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, την προσέγγιση και εγγραφή των νέων Μελών. Βασική προτεραιότητα είναι η διαρκής εξέλιξη για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με στόχο την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών και απαιτήσεων των Μελών.

Βάσω Παπαδημητρίου

Γενική Διευθύντρια


Σοφία Σαββοπούλου

Υπεύθυνη Επικοινωνίας


Ρούλα Νίκα

Υπεύθυνη Οικονομικού


Αλκμήνη Γαβριήλ

Υπεύθυνη ΠρογραμμάτωνΕιρήνη Μαραβέλια

Υποστήριξη Διαχείρισης Έργων & Δράσεων


Αγγελική Φωτοπούλου

Γραμματεία


Μαρία Κατσαδήμα

Γραμματεία