Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τη Διατροφή, τη Φυσική Δραστηριότητα και την Υγεία

Τα τελευταία χρόνια οι ευρωπαίοι πολίτες κινούνται λιγότερο και τρώνε περισσότερο από όσο χρειάζεται. Αυτός ο τρόπος ζωής έχει συμβάλει στην αύξηση του φαινομένου της παχυσαρκίας, σε όλο τον κόσμο και ειδικότερα σε παιδιά και έφηβους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε το 2005 την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τη Διατροφή, τη Φυσική Δραστηριότητα και την Υγεία. Στόχος της είναι η διασφάλιση της συνεργασίας σε ένα κοινό φόρουμ, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς: Αρχές, επιστήμονες, βιομηχανία, λιανεμπόριο, μαζική εστίαση και καταναλωτές, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ο συντονισμός των δράσεών τους για την κατάρτιση μιας στρατηγικής για υγιεινή διατροφή και σωματική άσκηση.