Προσλαμβανόμενες Ποσότητες Αναφοράς

Από το 2005, o ΣΕΒΤ ως μέλος της FoodDrinkEurope εφαρμόζει  οικειοθελώς το αποκαλούμενο «Σύστημα Ενδεικτικής Ημερήσιας Πρόσληψης (GDA)», ένα σύστημα επισήμανσης, που παρέχει στους καταναλωτές πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την περιεκτικότητα των τροφίμων σε θρεπτικά συστατικά. Λόγω της νέας ενωσιακής νομοθεσίας, οι ετικέτες των τροφίμων άλλαξαν και επικράτησε ο νέος όρος «Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (RI)» αντί του όρου «GDA». Ωστόσο, η δέσμευση παροχής αυτών των πληροφοριών παραμένει η ίδια.

Τι είναι οι Προσλαμβανόμενες Ποσότητες Αναφοράς;   

  • Τεκμηριωμένες και ενημερωτικές: παρέχουν διατροφικές πληροφορίες σχετικά με τα τρόφιμα, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να κρίνουν από μόνοι τους βάσει των διατροφικών τους αναγκών.
  • Αντικειμενικές: οι RI βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Έχουν προταθεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων-EFSA και έλαβαν τυπική μορφή στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
  • Σαφείς και φιλικές προς τον χρήστη: οι RI προσφέρουν ουσιαστικές πληροφορίες με κατανοητό και απλό τρόπο.

Οι «Προσλαμβανόμενες Ποσότητες Αναφοράς» (RI), που ήταν προηγουμένως γνωστές ως «GDA», είναι ο νέος όρος για το(τα) διατροφικό(ά) εικονίδιο(α) που βρίσκεται στην μπροστινή όψη της συσκευασίας πολλών προϊόντων διατροφής.

Οι RI εμφανίζουν πόσες θερμίδες, πόσα σάκχαρα, λιπαρά, κορεσμένα λιπαρά και πόσο αλάτι περιέχεται σε κάθε μερίδα των προϊόντων και τι αντιπροσωπεύει η κάθε ποσότητα ως ποσοστό των καθημερινών διατροφικών αναγκών ενός μέσου υγιούς ενήλικα.

Οι ανάγκες ενός ατόμου από πλευράς ενέργειας και θρεπτικών συστατικών ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία, το βάρος, το ύψος, το φύλο και το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες, που παρέχονται μέσω των Προσλαμβανόμενων Ποσοτήτων Αναφοράς αποτελούν απλώς και μόνο έναν οδηγό και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως εξατομικευμένη συμβουλή.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.