Κριτήρια συμμόρφωσης

Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο Ελληνικό pledge δεσμεύονται να μην πραγματοποιούν διαφημίσεις που απευθύνονται σε παιδιά κάτω των 13 ετών για προϊόντα τα οποία δεν πληρούν συγκεκριμένα διατροφικά κριτήρια, είτε να μη διαφημίζουν καθόλου σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Το Ελληνικό pledge θέτει τα ίδια διατροφικά κριτήρια με το EU pledge.

Nutrition Criteria White Paper

Nutrition Criteria White Paper