Όροι συμμετοχής στο Ελληνικό Pledge

  • Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εθελοντική συμμετοχή, με την υπογραφή της σχετικής δήλωσης.
  • Αποδοχή των κριτηρίων συμμόρφωσης.
  • Συμμετοχή στη διεξαγωγή ετήσιας έρευνας συμμόρωσης, από εξειδικευμένη Συμβουλευτική Εταιρεία.
  • Για τις ανάγκες της έρευνας κάθε συμμετέχουσα εταιρεία θα πρέπει, όταν της ζητηθεί: να αποστείλει κατάλογο των προϊόντων της τα οποία διαφημίστηκαν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (το οποίο θα οριστεί), να αναγράφει δίπλα σε κάθε προϊόν κατά πόσον η επικοινωνία πληροί τα διατροφικά κριτήρια του Pledge.
  • Οι Συμβουλευτικές Eταιρείες θα κοινοποιούν τα αποτελέσματα της έρευνας και τις πιθανές αποκλίσεις μόνο στις άμεσα ενδιαφερόμενες εταιρείες. 
  • Η έρευνα διεξάγεται για την τηλεοπτική διαφήμιση, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, τις εταιρικές ιστοσελίδες. Την ανάλυση των τηλεοπτικών διαφημίσεων έχει αναλάβει η Media Risk, εταιρεία πληροφόρησης, δεδομένων και μετρήσεων και την ανάλυση της online διαφήμισης έχει αναλάβει το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας.
  • Στον ΣΕΒΤ θα κοινοποιείται μόνο η γενική εικόνα, με το συνολικό ποσοστό συμμόρφωσης και όχι τα αποτελέσματα κάθε μιας συμμετέχουσας εταιρείας ξεχωριστά.
  • Το κόστος συμμετοχής στην Πρωτοβουλία είναι 1.240€ ετησίως.
  • Για τις εταιρείες που θα εμφανίσουν κάποια απόκλιση από το επιθυμητό αποτέλεσμα δεν προβλέπεται κυρωτικό σύστημα, παρά μόνο δέσμευση συμμόρφωσης.