Ευρωπαϊκή ΤΠ και Δίκτυο Εθνικών ΤΠ: Κοινή επιστολή προς ΕΕ