Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα «Food for Life & νέα Στρατηγική Ατζέντα Έρευνας και Καινοτομίας