ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ

Μεταξύ των Εθνικών Τεχνολογικών Πλατφορμών έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο που αποτελεί αποτελεσματικό κανάλι επικοινωνίας τόσο μεταξύ των Εθνικών Πλατφόρμων όσο και των συγκεκριμένων με την Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα «Food for Life».

Πιο συγκεκριμένα το Δίκτυο συμβάλει:

  • Στην ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και καλών πρακτικών.
  • Στη διασύνδεση μεμονωμένων ομάδων ενδιαφερομένων μεταξύ διαφόρων κρατών.
  • Στην προώθηση περιφερειακών και εθνικών θεμάτων.
  • Στην αναγνώριση ευκαιριών χρηματοδότησης.
  • Στο αποτελεσματικότερο διάλογο με την ΕΤΠ.
  • Στην παροχή υποστήριξης και βοήθειας σε χώρες, που βρίσκονται στη φάση δημιουργίας των εθνικών πλατφόρμων τους.

Το Δίκτυο των Εθνικών Τεχνολογικών Πλατφορμών οργανώνει συναντήσεις 2 φορές το χρόνο σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις.

Food for Life Νέα

3 Δεκεμβρίου, 2021

Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα «Food for Life & νέα Στρατηγική Ατζέντα Έρευνας και Καινοτομίας

Η Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα «Food for Life», ανακοίνωσε, το Δεκέμβριο του 2016, τη νέα Στρατηγική Ατζέντα Έρευνας και Καινοτομίας. Η αποστολή της Ευρωπαϊκής ΤΠ «Food for Life» είναι να παρουσιάσει […]
2 Δεκεμβρίου, 2021

Δίκτυο Εθνικών ΤΠ “Food for Life”: Workshop on Practical Results of Research Projects

Στις 2 Δεκεμβρίου 2014, το δίκτυο των 36 Εθνικών Τεχνολογικών Πλατφορμών «Food for Life», διοργάνωσε, για 1η φορά στις Βρυξέλλες, εκδήλωση για την παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των χρηματοδοτούμενων έργων, που έχουν εφαρμογή στη Βιομηχανία Τροφίμων. Συνολικά, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από 13 χρηματοδοτούμενα έργα μεταξύ των οποίων και το ερευνητικό έργο VITASTEV.
25 Νοεμβρίου, 2021

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Στόχος είναι να αναδείξουμε και να τεκμηριώσουμε ποιες προτεραιότητες είναι κρίσιμες και σημαντικές για τον Κλάδο των Τροφίμων έτσι ώστε να αποτελέσουν τη βάση για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων Συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, στη Νέα Προγραμματική περίοδο 2021-2027.