- Το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2018 -

Ο πρωταρχικός στόχος του ευρωπαϊκού έργου ΕU-MERCI (EU coordinated MEthods and procedures based on Real Cases for the effective implementation of policies and measures supporting energy efficiency in the Industry) ήταν να στηρίξει, με συντονισμένο τρόπο, την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στις βιομηχανικές διαδικασίες. 

Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκαν μεθόδοι και εργαλεία για να μπορέσει η Βιομηχανία Τροφίμων να εφαρμόσει αποτελεσματικά βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης και να παρακολουθεί την εξοικονόμηση ενέργειας, εφαρμόζοντας την Οδηγία 27/2012 της ΕΕ.

Η μεθοδολογία του έργου βασίστηκε στην ανάλυση υπάρχοντων έργων αξιοποίησης της ενεργειακής απόδοσης, που εφαρμόζονται σύμφωνα με τις σημερινές ενεργειακές πολιτικές και μέτρα σε διαφορετικά κράτη μέλη και ασχολούνται με τις τάσεις των διαφόρων Βιομηχανικών Κλάδων και διαδικασιών.

Οι στόχοι του έργου ήταν να δώσει απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:

  • Ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές δράσεις βελτίωσης της ενεργειακές αποδοτικότητας σε συγκεκριμένες διαδικασίες ή βιομηχανικούς κλάδους;
  • Πώς εφαρμόζονται οι παραπάνω δράσεις;
  • Ποιες είναι οι πλέον υποσχόμενες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας;
  • Ποια είναι η μέγιστη βελτίωση της απόδοσης με κάθε δράση;
  • Πώς πρέπει να γίνει η μέτρηση, παρακολούθηση και αναφορά των εξοικονομήσεων;
  • Ποια είναι τα κόστη των σχετικών επενδύσεων;

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: www.eumerci.eu

Ενημερωτικό υλικό