- Το έργο ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2018 -

Ο ΣΕΒΤ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο EU FOOD-STA (European Food Studies & Training Alliance), που συγχρηματοδοτείται από πρόγραμμα ERASMUS +. 

Στόχος του έργου είναι να ενισχυθεί αφενός η καινοτόμος εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών με βάση τις ανάγκες του κλάδου των Τροφίμων έτσι ώστε να αυξηθεί η απασχολησιμότητάς τους και αφετέρου να αναπτυχθούν καινοτόμα προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης για ακαδημαϊκούς και στελέχη επιχειρήσεων.

Η συμμετοχή στο έργο FOOD-STA ενισχύει ένα βασικό στόχο του ΣΕΒΤ και της Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας «Food for Life», που είναι η καινοτόμος εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών και των εργαζομένων με βάση τις ανάγκες του κλάδου των Τροφίμων, ενισχύοντας έτσι την απασχολησιμότητα των νέων επιστημόνων και προωθώντας τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των ακαδημαϊκών και των στελεχών επιχειρήσεων.

Η Κοινοπραξία

Συντονιστής του έργου είναι το BOKU - University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna και οι υπόλοιποι εταίροι είναι πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις τροφίμων και Σύνδεσμοι.

FooD-STA Centre

Ελλάδα

Στο πλαίσιο του  ευρωπαϊκού έργου EuFooD-STA, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) έχει οριστεί ο υπεύθυνος φορέας για την Ελλάδα.

Οι στόχοι του Ελληνικού κέντρου είναι:

  • Να αναπτύξει ένα δίκτυο από ελληνικούς ενδιαφερόμενους φορείς του Κλάδου των Τροφίμων (πανεπιστήμια, φοιτητές, Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις, Βιομηχανίες, κ.λπ.) που θα προωθήσουν την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία τους σε δραστηριότητες κατάρτισης και εκπαίδευσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και σε συμφωνία πάντα με τις τρέχουσες ανάγκες για γνώσεις, δεξιότητες και σύγχρονες επαγγελματικές ικανότητες.
  • Να υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ της Βιομηχανίας και της Ακαδημαϊκής – Ερευνητικής Κοινότητας για την ανάπτυξη της Ανώτατης εκπαίδευσης και των δραστηριοτήτων κατάρτισης.
  • Να αναπτύξει και να υποστηρίξει μια online πλατφόρμα για την τακτική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων του Κλάδου των Τροφίμων παρέχοντας πληροφορίες, αναγγελίες θέσεων εργασίας, νέα, σχετικές εκδηλώσεις και πληροφοριακό υλικό (π.χ. φυλλάδια, βίντεο, κλπ).
  • Να κάνει ευρύτερα γνωστό το έργο EuFooD-STA στην Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και στην Ακαδημαϊκή κοινότητα.
  • Να συλλέξει και να επεξεργαστεί τις ανάγκες / απαιτήσεις των επιχειρήσεων του Κλάδου των Τροφίμων στην Ελλάδα και να τις επεξεργαστεί έτσι ώστε να μετατραπούν σε αντίστοιχες δραστηριότητες μέσα από τη συνεργασία των εταίρων του EuFooD-STA.

Με την άμεση και συνεχή επαφή με τους  ενδιαφερόμενους φορείς του Κλάδου των Τροφίμων, το ελληνικό κέντρο του FooD-STA θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων του έργου. Επιπλέον, θα κινητοποιήσει τον ακαδημαϊκό χώρο, καθώς και τη Βιομηχανία Τροφίμων στην Ελλάδα σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση, το σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών και την ανάπτυξη συστήματων πιστοποίησης για το προσωπικό των εταιρειών και των πανεπιστημίων.

Το ελληνικό κέντρο του FooD-STA είναι ανοικτό σε όλους τους Έλληνες ενδιαφερόμενους φορείς του Κλάδου των Τροφίμων. Παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Μετά την εγγραφή σε κάποιο από τα webinars θα λάβετε ένα επιβεβαιωτικό email με όλες τις σχετικές πληροφορίες. Για περισσότερες πληροφορίες, για το ευρωπαικό έργο FOOD-STA, πατήστε εδώ.

Ενημερωτικό υλικό

FOOD-STA Videos