Το NEWFEED (Turn Food Industry By-products into secondary Feedstuffs via Circular-Economy Schemes) αποτελεί μέρος του προγράμματος PRIMA και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος του είναι η ανάπτυξη και υιοθέτηση εναλλακτικών ζωοτροφών μετατρέποντας τα υποπροϊόντα της βιομηχανίας τροφίμων σε δευτερογενείς, υψηλής αξίας, ζωοτροφές μέσα από μια προσέγγιση κυκλικής οικονομίας. 

Το έργο επικεντρώνεται στην αύξηση της βιωσιμότητας του μεσογειακού ζωικού κεφαλαίου μέσω της αξιοποίησης των υποπροϊόντων της τοπικής βιομηχανίας τροφίμων για την ανάπτυξη προϊόντων που θα οδηγήσουν σε μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και κόστος.

Έχουν επιλεγεί τρεις διαφορετικές αλυσίδες αξίας της περιοχής της Μεσογείου, για τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών:

 • Αξιοποίηση των υποπροϊόντων των οινοποιείων (στέμφυλα), ως ζωοτροφές δεύτερης γενιάς, για την παραγωγή νέων συστατικών ζωοτροφών για μηρυκαστικά (πρόβατα και βοοειδή). Η μελέτη θα γίνει στην Ισπανία.
 • Αξιοποίηση υποπροϊόντων της βιομηχανίας παραγωγής χυμών (φλούδα πορτοκαλιού) για την παραγωγή βελτιωμένων συστατικών ζωοτροφών για μηρυκαστικά (πρόβατα). Η μελέτη θα γίνει στην Ελλάδα.
 • Αξιοποίηση των υποπροϊόντων της ελαιουργίας (ελαιοπυρήνας) για την παραγωγή συστατικών ζωοτροφών για πουλερικά (κοτόπουλο). Η μελέτη θα γίνει στην Αίγυπτο.

Η Κοινοπραξία

Στο έργο αυτό, που ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2021, συνεργάζονται 14 φορείς (ερευνητικά & πανεπιστημιακά ιδρύματα, σύνδεσμοι, επιχειρήσεις και οργανισμοί) από 4 χώρες (Αίγυπτος, Ελλάδα, Ισπανία, Τουρκία).

Εταίροι του έργου:

 • Fundación AZTI, Ισπανία
 • NEIKER-Basque Institute for Agricultural Research and Development, Ισπανία
 • RIERA NADEU, Ισπανία
 • Unión Agroganadera de Álava, Ισπανία
 • Bodegas BAIGORRI S.A.U., Ισπανία
 • Confederación Española de Fabricantes de Piensos Compuestos para Animales, Ισπανία
 • Heliopolis University for Sustainable Development, Αίγυπτος
 • SEKEM DEVELOPMENT FOUNDATION, Αίγυπτος
 • ISIS For Food Indusries, Αίγυπτος
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα
 • Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, Ελλάδα
 • ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, Ελλάδα
 • Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας - Τμήμα Γεωπονίας, Ελλάδα
 • Middle East Technical University, Τουρκία

Ενημερωτικό υλικό