– Το έργο ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2014 –

Το LINKED2MEDIA, ήταν ένα ευρωπαϊκό έργο, που χρηματοδοτήθηκε από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έναρξη του προγράμματος, έγινε την 1η Οκτωβρίου του 2011 και είχε διάρκεια 3 χρόνια. Συντονιστής του προγράμματος, ήταν ο Τουρκικός Οργανισμός TURSAB.

Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσα από την οποία τα Μέλη του ΣΕΒΤ θα μπορούν να εντοπίζουν και να αξιολογούν τις πληροφορίες, που υπάρχουν στο διαδίκτυο και πιο συκεκριμένα κοινωνικά δίκτυα, να ενημερώνονται για τις απόψεις των καταναλωτών – πελατών τους, να προσδιορίζουν τάσεις και προοπτικές της αγοράς και να παίρνουν ιδέες για τη βελτίωση της γενικότερης στρατηγικής τους.