– Το έργο ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015-

Το OPEN NEW FOOD είναι ένα LEONARDO έργο, που ανήκει στην κατηγορίας της Μεταφοράς Καινοτομίας. Ο κύριος στόχος του Open New Food είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Τροφίμων σχετικά με τη Συνεργατική Ανάπτυξη Τροφίμων (Collaborative Food Product Development) με στόχο την ενίσχυση του «Μοντέλου της Ολοκληρωμένης Αλυσίδας Αξιών (Integrated Value Chain Model)» στην παραγωγή τροφίμων, μέσα από τη διακρατική συνεργασία. Το έργο θα συμβάλει σημαντικά στη βελτιστοποίηση της όλης διαδικασίας και, συνεπώς, στην ανάπτυξη προϊόντων, που θα ταιριάζουν καλύτερα με τις απαιτήσεις των ομάδων – στόχων.

Οι Σύνδεσμοι Τροφίμων της Κοινοπραξίας θα δημιουργήσουν τις Εθνικές Μονάδες Ανοικτής Καινοτομίας, που θα είναι σταθερές και επιφορτισμένες με τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου μέσα στο χρόνο.

Όλα τα παραδοτέα του έργου θα αναπτυχθούν στις γλώσσες των εταίρων, που είναι: Ισπανικά, Αγγλικά, Τουρκικά, Τσεχικά, Δανέζικα, Γαλλικά και Φλαμανδικά, διευκολύνοντας έτσι τη διάχυσή τους.

Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες, από 10/01/2013 έως 30/09/2015 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2013.