- Το έργο ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2018 -

Κύριος στόχος του έργου FOODPRINT LIFE, ήταν ο προσδιορισμός, η ποσοτικοποίηση και εφαρμογή μέτρων μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού, στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων και πιο συγκεκριμένα στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής και των αλεύρων παράλληλα με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου λογισμικού εργαλείου.

Ειδικοί στόχοι του έργου ήταν:

 • Ανάπτυξη ενός ισχυρού και εύχρηστου εργαλείου πολυκριτηριακής ανάλυσης το οποίο θα επιτρέπει τον αξιόπιστο προσδιορισμό και την αξιολόγηση του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων της βιομηχανίας αλεύρων και ζαχαροπλαστικής, λαμβάνοντας υπόψη τις άμεσες και έμμεσες δραστηριότητες (π.χ. κατανάλωση ενέργειας, διαχείρισης υδάτων και λυμάτων, μεταφορές κ.α.
 • Επίδειξη του καινοτόμου εργαλείου πολυκριτηριακής ανάλυσης σε έξι εταιρείες τροφίμων (ζαχαροπλαστικής και αλεύρων) στην Ελλάδα και την Ιταλία, προκειμένου:
 • να αξιολογηθεί το αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων τους κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής- τυποποίησης- τελικής διάθεσης,

Σύντομη περιγραφή αποτελεσμάτων

 • να εντοπιστούν εκείνα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής- τυποποίησης-τελικής διάθεσης που αυξάνουν περισσότερο το αποτύπωμα άνθρακα ενός προϊόντος, και
 • να αναπτυχθούν προγράμματα μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα, για κάθε μία από τις εταιρείες και τα προϊόντα τους, με την λήψη κατάλληλων μέτρων.
 • Εφαρμογή των μέτρων του προγράμματος μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα σε δύο μεγάλες εταιρείες τροφίμων (ζαχαροπλαστικής και αλεύρων), μια στην Ελλάδα και μία στην Ιταλία.
 • Ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου  των βιομηχανιών ζαχαροπλαστικής και αλεύρων στην Ελλάδα και την Ιταλία, με παράλληλο μελλοντικό στόχο την ενίσχυση την ανταγωνιστικότητάς τους.

Για την αναλυτική περιγραφή των αποτελεσμάτων πατήστε εδώ.

Η Κοινοπραξία

Το έργο συντονίζεται από την εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ και η κοινοπραξία αποτελείται συνολικά από 9 εταίρους: ΑΚΤΙΝΑ ΑΕ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, BIOCHEM ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΕ, ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ- ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε., ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΣΕΒΤ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ και FEDERALIMENTARE Srv.

Το Εργαλείο FOODPRINT

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου LIFE FOODPRINT δημιουργήθηκε ένα καινοτόμο λογισμικό εργαλείο για τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων της Βιομηχανίας Τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη τις άμεσες και έμμεσες δραστηριότητες (π.χ. κατανάλωση ενέργειας, διαχείρισης υδάτων και λυμάτων, μεταφορές κ.α.).

Το εργαλείο μπορεί να:

 • αξιολογεί το αποτύπωμα άνθρακα ενός προϊόντων κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής- τυποποίησης- τελικής διάθεσης,
 • εντοπίζει τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής- τυποποίησης-τελικής διάθεσης που αυξάνουν περισσότερο το αποτύπωμα άνθρακα ενός προϊόντος, και
 • προτείνει προγράμματα μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα με την λήψη κατάλληλων μέτρων.

Το εργαλείο είναι Δωρεάν & Ευκολο στη χρήση

Για να κατεβάσετε το Εργαλείο FOODPRINT, πατήστε εδώ και για το manual, εδώ.

Εθνική Στρατηγική για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων της Βιομηχανίας Τροφίμων.

H Βιομηχανία Τροφίμων για να μπορέσει να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα θα πρέπει να έχει εργαλεία που θα της επιτρέπουν τον αξιόπιστο προσδιορισμό και την αξιολόγηση του ενεργειακού & ανθρακικού αποτυπώματος των προϊόντων της σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και εφοδιασμού. Στα πλαίσια του έργου LIFE FOODPRINT, αναπτύχθηκε ένα ισχυρό και εύχρηστο εργαλείο πολυκριτηριακής ανάλυσης που επιτρέπει τον αξιόπιστο προσδιορισμό και την αξιολόγηση του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη τις άμεσες και έμμεσες δραστηριότητες.
 

Πέραν όμως από την ανάπτυξη ενός εργαλείου, ο Κλάδος θα πρέπει να έχει μακροπρόθεσμη στόχευση για να μπορέσει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες, που πηγάζουν από την υιοθέτηση λύσεων που βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των επιχειρήσεων. Γι’ αυτό, πέρα από την ανάπτυξη χρήσιμων εργαλείων απαιτείται μια ολοκληρωτική προσέγγιση για τη μείωση των εκπομπών του άνθρακα της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων με την ανάπτυξη μιας Εθνικής Στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών του άνθρακα της Βιομηχανίας Τροφίμων.

Ο σκοπός της παρούσας στρατηγικής είναι:

 • να δώσει στις Βιομηχανίες Τροφίμων ένα πλαίσιο δράσεων μέσα από τις οποίες μπορούν να πετύχουν μείωση των εκπομπών του άνθρακα,
 • να προτείνει ενέργειες για την ευαισθητοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων φορέων του Κλάδου,
 • να προωθήσει την έρευνα και καινοτομία στα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία, και
 • να καταθέσει προτάσεις προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για τη μείωση των εκπομπών του άνθρακα. 

Ενημερωτικό υλικό

FOODPRINT Videos