- Το έργο ολοκληρώθηκε τον Άυγουστο του 2014 -

To έργο CAPINFOOD "Improving the enabling environment and public awareness for innovation in the South-East European food sector through transnational cooperation", χρηματοδοτούνταν από το South East Europe Programme και ξεκίνησε την 1η Μαρτίου του 2011 και ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου 2014. Συντονιστής του προγράμματος ήταν ο οργανισμός Bay Zoltán Nonprofit Ltd. for Applied Research / Ουγγαρία.

Στόχος του έργου ήταν η βελτίωση του περιβάλλοντος, που δραστηριοποιείται ο Κλάδος των Τροφίμων, για την προώθηση της καινοτομίας και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τα οφέλη της στον Κλάδο των Τροφίμων μέσα από την:

 • ανάπτυξη των δεξιοτήτων (capacity building) των φορέων, που υποστηρίζουν την καινοτομία,
 • προώθηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τα οφέλη της καινοτομίας στον Κλάδο των Τροφίμων,
 • διακρατικές συνεργασίες.

Τα Πακέτα Εργασίας

Το έργο διαιρείται σε 8 πακέτα εργασίας (ΠΕ), που καλύπτουν θέματα καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας και εκπαίδευσης.

 • ΠΕ0: Δράσεις προετοιμασίας 
 • ΠΕ1: Διακρατικό έργο και οικονομική διαχείριση 
 • ΠΕ2: Δράσεις επικοινωνίας 
 • ΠΕ3: Ανάλυση του περιβάλλοντος της καινοτομίας 
 • ΠΕ4: Ανάπτυξη στρατηγικών και εργαλείων για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων 
 • ΠΕ5: Αύξηση της δημόσιας ευαισθητοποίησης 
 • ΠΕ6: Ενίσχυση των δεξιοτήτων των οργανισμών 
 • ΠΕ7: Ανάπτυξη και πιλοτική δοκιμή  υπηρεσιών διαχείριση έργων και υποστήριξης της καινοτομίας

Η Κοινοπραξία

Ο συντονιστής του έργου είναι το Ινστιτούτο Bay Zoltán Nonprofit Ltd. for Applied Research ενώ η κοινοπραξία αποτελείται συνολικά από 13 εταίρους.

 • ΣΕΒΤ / ΕΛΛΑΔΑ
 • CBHU (Campden BRI Hungary Nonprofit LTD) / ΟΥΓΓΑΡΙΑ
 • MTA-SZTAKI (Computer and Automation Institute of Hungarian Academy of Sciences / ΟΥΓΓΑΡΙΑ
 • UMIL (University of Milan) / ΙΤΑΛΙΑ
 • IBA (National Institute of Research & Development for Food Bioresources) / ΡΟΥΜΑΝΙΑ
 • CCIS-CAFE (Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, Chamber of Agricultural and Food Enterprises) / ΣΛΟΒΕΝΙΑ
 • UP (University of Plovdiv) / ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
 • UGENT (Ghent University) / ΒΕΛΓΙΟ
 • UB (Faculty of Agriculture, University of Belgrade) / ΣΕΡΒΙΑ
 • UES (University of East Sarajevo, Faculty of Technology) / ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗUZH
 • UZH (Uzhhorod National University) / ΟΥΚΡΑΝΙΑ
 • Capital City Podgorica / ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ