- Το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2022 -

Το PEFMED PLUS (Sharing and transferring Product Environmental Footprint experiences and methods to neighbouring countries of the Adriatic agrifood sector) αποτελεί τη συνέχεια του επιτυχημένου έργου PEFMED και έχει στόχο τη διεύρυνση της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στη λεκάνη της Αδριατικής.

Με την αξιοποίηση της αποκτηθείσας εμπειρίας και γνώσης και τη χρήση των εξειδικευμένων και αποτελεσματικών εργαλείων της μεθοδολογίας PEF, θα επιδιωχθεί η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αγροδιατροφικής εφοδιαστικής αλυσίδας στην υπό συζήτηση περιοχή. 

Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι:

  • Η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων, μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων του κλάδου της αγροδιατροφής στην περιοχή της Αδριατικής.
  • Η εισαγωγή μεθόδων συλλογής και παρακολούθησης περιβαλλοντικών δεδομένων για την αποτελεσματικότερη περιβαλλοντική σήμανση.
  • Η προσέγγιση όσο το δυνατόν ευρύτερων καινοτόμων ομάδων αγροτικών προϊόντων διατροφής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, παρέχοντας τους το σύνολο της γνώσης που έχει παραχθεί γύρω από τη μεθοδολογία PEF.

Στο έργο, το οποίο ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2021 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2022, συνεργάζονται 7 φορείς από 6 διαφορετικές χώρες (Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Κροατία και Μαυροβούνιο).

On-line repository

Αυτή η on-line πλατφόρμα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου, έχει στόχο να παρέχει χρήσιμη πληροφόρηση και υλικό προς όλους τους ενδιαφερόμενους, ώστε να αξιοποιηθούν στο μέγιστο τα ευρήματα του έργου, ακόμη και μετά την ολοκλήρωσή του.

Η Κοινοπραξία

Οι εταίροι του έργου:

  • Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development – ENEA, Ιταλία
  • Federalimentare Servizi srl - FEDSERV, Ιταλία
  • Σύνδεσμος Ελληνικών Βιμηχανιών Τροφίμων & Ποτών, Ελλάδα
  • Agrofood Regional Innovation and technology Transfer Centre - CRITT-PACA, Γαλλία
  • University of Mostar – Faculty of Agriculture and Food Technology - SUM APTF, Βοσνία-Ερζεγοβίνη
  • Administration for food safety, veterinary and phytosanitary affairs – UBHVFP, Μοντενέγκρο
  • County of Split-Dalmatia – SDC, Κροατία

Ενημερωτικό υλικό

Σχετικές εκδηλώσεις

Circle the Med, 18-22 Οκτωβρίου